Tıbbı Atık Tartımı

Atıklarınızın düzenli olarak tartılmasını , verilerin doğru olarak elde edilmesine yardımcı olan tartı sistemidir.Bununla beraber atık toplama aracı geldiğinde ağrılık değeri belli olduğu için zamandan büyük tasarruf edersiniz . Tüm tartolacak ürünler bir haznede olduğu için karşı taraf ile oluşabilecek anlaşmazlıkları ortdan kaldırmanıza yardımcı olur

Montaj edilecek ürünlerimiz IP68 olduğu için açık alanda kullanıma uygundur.Tartı sistemi tıbbı atık tankınızın altına uygulanmaktadır ve sadece mevcut atık tankınızın yüksekliği 15cm daha yükselmektedir.

Tıbbı atık tartım sisteminin birçok opsiyonu bulunmaktadır. Etiket veya fiş yazıcısı ilave edilerek verilerin daha düzenli tutulmasını sağlarsınız.İstenildiğ takdirde özel yazılımını kullanarak hangi atıktan ne kadar tartıldığı , ne zaman olduğu  ,kim tarafından v.b bilgileri raporlayabilirsiniz.